Reglement

Reglement


1. Hoogtij Expedities zijn belevingsevenementen zonder wedstrijdelement.

2. Wijze van voortbeweging
Deelnemers bewegen zich lopend /varend / fietsend over de door de Stichting Hoogtij Expedities uitgezette routes.

3. Diskwalificatie/uitsluiting
De Stichting 
Hoogtij Expedities is gerechtigd een Deelnemer van verdere deelname uit te sluiten indien deze zich niet houdt aan dit reglement, en/of zich onbehoorlijk gedraagt, en/of wanneer er medische overwegingen zijn, en/ of in verband met een ordelijk verloop van de Expeditie noodzakelijk wordt geacht.

4. Instructies organisatie
Deelnemers dienen de instructies op te volgen van de Stichting/organisatie, c.q. van personen die gelet op de door hen gedragen kleding of andere uiterlijke kenmerken, kennelijk tot de organisatie van de Organisator behoren.

5. Overige bepalingen
De Wegenverkeerswet en de daarop gebaseerde wetgeving, zoals het reglement verkeersregels en verkeerstekens, blijven ook tijdens de Hoogtij Expedities op alle routes van kracht.

6. Het meenemen van huisdieren en voorwerpen zoals kinderwagens, spandoeken, enzovoort is niet toegestaan. 

7. Het is niet toegestaan om tijdens de Hoogtij Expeditie expliciet politieke, levensbeschouwelijke of religieuze denkbeelden uit te dragen of uitlatingen te doen die als aanstootgevend, kwetsend of beledigend ervaren kunnen worden, op welke wijze dan ook.

8. Het is niet mogelijk bij de start kledingstukken af te geven. Deelnemers worden daarom geadviseerd in wandelkleding naar de start te komen.

9. De Stichting Hoogtij Expedities aanvaardt geen aansprakelijkheid voor verloren kledingstukken of andere eigendommen van Deelnemers.

10. Van de Deelnemer wordt verwacht dat hij/ zij geen schade toebrengt aan eigendommen van anderen en geen afval achter laat;

11. Overige gevallen In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de Stichting
Hoogtij Expedities.